PROJEKT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" JEST FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WNOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

PROJECT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

Długi - wspólny problem

Aktualności

Na początek przedstawiamy nasze zamierzenia na najbliższy kwartał

1. Testowanie Modelu Aktywizacji Dłużnika. Praca z osobami zadłużonym. Prowadzenie diagnozy sytuacji. Do końca projektu mamy za zadanie udzielić pomocy 1200 osobom obarczonym problemem zadłużenia czynszowego.

2. Analiza funkcjonowania MAD. Zespół BPO wraz z partnerem zagranicznym prowadził systematyczna analizę Modelu Aktywizacji Dłużnika w celu wprowadzenia zmian i udoskonaleń mających na celu jak najlepszą pomoc osobom obarczonym zadłużeniem czynszowym.

3. Kontynuacja działania infolinii.

4. Kontynuacja działania Dzielnicowych Komisji Oddłużeniowych DKO.

5. Newsletter. Co tydzień do rzeszy ponad 1900 odbiorców będzie trafiał newsletter projektu w którym będziemy informować realizacji projektu, prezentować ciekawe przypadki rozwiązywania problemu zadłużenia, jak również – będziemy starać się poznać Państwa opinię o projekcie „Długi – wspólny problem”.

Poniżej przedstawiamy wydarzenia uszeregowane od najnowszych do najstarszych wydarzeń.

Złożyliśmy sprawozdanie za trzeci kwartał realizacji projektu

W dniu 20 stycznia 2014 r złożyliśmy sprawozdanie za trzeci kwartał realizacji projektu. Zawiera ono zestawienie osiągniętych w tym czasie wartości wskaźników projektu. Podstawowe dane zaczerpnięte ze sprawozdania przytaczamy poniżej. Zostaną one również zaprezentowane jednym z lutowych wydań newslettera

W analizowanym okresie zredagowano i rozesłano 12 kolejnych numerów newslettera oraz dwa wydania nadzwyczajne skierowane do ewentualnych nowych subskrybentów. Średnia liczba odbiorców w analizowanym okresie wynosi 1969. Działanie to będzie kontynuowane aż do zakończenia projektu, to jest do końca września 2014 r.

W poprzednim kwartale realizacji projektu, we wrześniu 2013 r. została uruchomiona infolinia dla osób z problemem zadłużenia czynszowego. W III kwartale realizacji projektu infolinia ta działała 480 godzin. Dyżur pełnił administrator i trzech doradców.

W trzecim kwartale realizacji projektu odbyło się w siedzibie BPO 10 spotkań zespołu BPO z partnerem zagranicznym, w trakcie których kontynuowano analizę funkcjonowania Modelu Aktywizacji Dłużnika.

W celu zachęcenia internautów do wypowiedzenia się w kwestii Mechanizmu Aktywizacji Dłużników przygotowano dwie elektroniczne ankiety. Pierwsza z nich, w wersji podstawowej składającej się z 3 krótkich pytań, została zamieszczona na stronie głównej BPO, druga, w wersji rozszerzonej, została zamieszczona na stronie projektowej.

W III kwartale realizacji projektu odbyło się 18 spotkań Dzielnicowy Komisji Oddłużeniowych na : Pradze Południe, Pradze Północ i na Woli.

Od 1 października do 31 grudnia 2013 r. zdiagnozowano sytuację 277 osób zadłużonych. Z 52 osobami podpisano deklarację współpracy. Działanie to jest najważniejsze w całym projekcie. Będzie realizowane aż do jego zakończenia. Przewiduje się objęcie nim 1200 osób.

Złożyliśmy sprawozdanie za drugi kwartał realizacji projektu

W trzeciej dekadzie października złożyliśmy sprawozdanie za drugi kwartał realizacji projektu.

Rozpoczęła działalność infolinia

W dniu 20 września 2013 uruchomiono infolinię dla osób szukających wsparcia w rozwiązaniu swojego problemu zadłużenia mieszkaniowego.Tel. 800-509-059. Zapraszamy w godzinach:

1. poniedziałki 10-19.

2. wtorki i środy 8-16.

3. czwartki 9-17.

4. piątki 8-15.

Utworzono 3 Dzielnicowe Komisje Oddłużeniowe DKO, obejmujące zasięgiem swojego działania Pragę Południe, Pragę Północ i Wolę.

Komisje te zajmują się przypadkami konkretnych osób, jak również wprowadzają w praktyczne użycie oraz udoskonalają standardy działania zawarte w Modelu Aktywizacji Dłużnika.

Rozpoczęły działalność punkty poradnicze

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu „Długi – wspólny problem” ” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zostały uruchomione trzy punkty porad dla osób z problemem zadłużenia mieszkaniowego.

1. Punkt przy ul. Jagiellońskiej 56, w siedzibie Klubu Złotego Wieku, wejście od ul. Hallera. Punkt czynny we wtorki, w godzinach 11-15.

2. Punkt przy ul. Paca 40, w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Punkt czynny w poniedziałki, w godzinach 11-15.

3. Punkt przy ul. Żytniej 64, w siedzibie Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży nr 74. Punkt czynny w środy, w godzinach 12-16.

Serdecznie zapraszamy!

Publikacje newslettera projektu

Począwszy od 29 lipca 2013 r. podjęlismy prace nad wysyłką newslettera naszego projektu, w którym publikujemy i przedstawiamy do dyskusji wyniki projektu. Newsletter projektu otrzymuje co tydzień ponad 1900 odbiorców. Więcej

Sprawozdanie z pierwszego kwartału realizacji projektu.

W dniu 19 lipca 2013 r. zakończyliśmy prace nad pierwszym z szeregu sprawodzań z realizacji projektu, w którym zawarte są rezultaty naszych dotychczasowych działań.

Konsultacje elektroniczne.

W okresie od 18 maja do 30 czerwca 2013 r. stworzona została strona FanPage na Facebooku oraz podstrona internetowa dotycząca projektu. Całkowity zasięg informacji dotyczących opracowywanego modelu MAD i rozwiązań europejskich w dziedzinie prewencji i sposobów pomocy osobom zadłużonym osiągnął wskaźnik 1893 (osoby, które zobaczyły poszczególne posty, wydarzenia, pytania związane z MAD).

Nasz profil na FacebookOdwiedź nasz profil na Facebook!

Konsultacje społeczne

W okresie od 16 kwietnia do 28 czerwca odbyło się 6 spotkań z przedstawicielami OPS-ów i ZGN-ów z trzech dzielnic Warszawy: Woli, Pragi Północ i Pragi Południe, na których zaprezentowano dotychczasowe doświadczenia BPO analizującego od 2009 r. skutki zadłużeń czynszowych. Podczas spotkań wyjaśniano cel projektu oraz prezentowano wypracowane z partnerem materiały dotyczące stosowanych w Europie systemów wsparcia dłużników mieszkaniowych. W ożywionej dyskusji wypracowywano wstępną wersję MAD. Po dyskusjach, przedstawiono partnerowi efekty spotkań z OPS-ami i ZGN-ami, podczas dwóch kolejnych jego wizyt w siedzibie BPO, w trakcie których wspólnie stworzono wstępne opracowanie MAD do konsultacji społecznych.

Jak to robią inni?

Pierwszą częścią projektu była analiza modeli „Jak to robią inni” - systemowych rozwiązań z Europy Zachodniej, z: Francji, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Partner projektu, Laurent Barthel sukcesywnie dostarczał kolejne opracowania i materiały, które były przedmiotem dyskusji podczas spotkań roboczych zespołu BPO. Efektem prac były kolejne wersje robocze wstępnego modelu MAD, sukcesywnie rozszerzane i pogłębiane.