PROJEKT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" JEST FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WNOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

PROJECT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

Długi - wspólny problem

Cel projektu

Celem projektu jest aktywne współdziałanie osób zadłużonych, wierzycieli i instytucji pomocowych oraz organizacji pozarządowych w zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu z powodu konsekwencji zadłużeń mieszkaniowych poprzez wypracowanie i przetestowanie mechanizmu partycypacji
i rzecznictwa na rzecz osób zadłużeniem mieszkaniowym.

Zapoznaj się z Modelem Aktywizacji Dłużnika

Czytaj

Aktualności

Na bieżąco informujemy panstwa o postępach w realizacji projektu

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami Więcej

Konsultacje Mechanizmu Aktywizującego Dłużnika (MAD)

Wszystkie instytucje, organizacje pożytku publicznego jak również prywatne osoby zapraszamy do dyskusji.
Jeśli chcą Państwo w tym miejscu wyrazić swoją opinię, to prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety.

Zapraszamy Ankieta

Zakres projektu i jego harmonogram

Projekt jest realizowany od kwietnia 2013 r. do września 2014 r.

Szeroki zakres działań realizowanych w ramach projektu ma przyczynić się do zmniejszenia skali problemu zadłużenia czynszowego.
W trakcie realizacji projektu zostaną wykonane następujące działania.

 1. Analiza funkcjonujących w wybranych krajach Unii Europejskiej modeli postępowania z dłużnikami.
 2. a) Opracowanie wspólnie z Zakładami Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN) i Ośrodkami Pomocy
  Publicznej (OPS) dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ i Wola wstępnej wersji Mechanizmu Aktywizacji
  Dłużnika (MAD).

  b) Konsultacje społeczne wstępnej wersji MAD: konsultacje elektroniczne z 10.000 respondentami oraz osobiste
  z 200 mieszkańcami ww. dzielnic.

  Okres realizacji II kw. 2013 r.

 3. Opracowanie po konsultacjach społecznych wersji MAD do testowania.
 4. a) Rekrutacji osób zadłużonych przez ZGNy przy udziale wolontariuszy BPO.

  b) Bezpłatna infolinia 800... dla osób zadłużonych.

  c) Utworzenie 3 dzielnicowych Komisji Oddłużeniowych.

  d) Opracowanie diagnozy sytuacji na podstawie przypadków 1.200 osób zadłużonych.

  e) Przeprowadzenie 3 posiedzeń Dzielnicowych Komisji Oddłużeniowych, opracowywanie aktywizujących programów oddłużeniowych i zawarcie 500 kontraktów oddłużeniowych.

  f) Monitoring realizacji kontraktów – stały kontakt osoby zadłużonej z rzecznikiem, omawianie trudności, ewentualna korekta kontraktów.

  Okres realizacji III kw. 2013 r.- III kw. 2014 r.

 5. Refleksyjna praktyka.
 6. a) Analiza funkcjonowania MAD podczas zebrań zespołu BPO i partnera.

  b) Bezpłatny newsletter wysyłany droga elektroniczną do 1000 prenumeratorów raz w tygodniu.

  Okres realizacji III kw.2013 r.- II kw. 2014 r.

 7. Dobre praktyki.
 8. a) Opracowanie końcowej wersji MAD z podręcznikiem dla lokalnych organizacji pożytku publicznego i liderów aspirujących do roli rzeczników osób zadłużonych.

  b) Debata nad wdrożeniem MAD.

  c) Promocja MAD za pomocą strony www projektu, Facebook i neswlettera.

  Okres realizacji III kw. 2014 r.

Wartość współfinansowania szwarcarskiego

Wartość dofinansowania wynosi 131.727,17 CHF.

Korzyści związane z projektem

Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści lokalnej społeczności, w tym głównie osobom zadłużonym z tytułu opłat za mieszkania oraz ich rodzinom. W szczególności osiągnięte zostaną następujące wskaźniki realizacji projektu:

Rezultaty jakościowe.

 1. Wzrost stopnia zaangażowania minimum 10.000 członków społeczności lokalnej, internautów i samych zadłużonych w konsultacje społeczne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem z powodu zadłużenia czynszowego.
 2. Zwiększenie aktywności u 500 osób z zadłużeniem czynszowym na rzecz rozwiązania swojego problemu, realizujących kontrakty w ramach testowanego mechanizmu partycypacji i rzecznictwa na rzecz osób z zadłużeniem czynszowym.
 3. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy instytucjami (ZGN, OPS) a rzecznikiem dłużników.
 4. Minimum 50 przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych i władz zapozna się na konferencji z mechanizmami partycypacji i orzecznictwa na rzecz osób z zadłużeniem mieszkaniowym.

Rezultaty ilościowe:

 1. 1200 diagnoz sytuacji osób zadłużonych.
 2. 500 podpisanych kontraktów.
 3. 40 spotkań zespołu BPO i partnera w celu przedstawienia funkcjonowania MAD.
 4. 1200 odbiorców newslettera otrzymujących bieżące informacje na temat testowania MAD.

Ważne linki

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy portal krajowy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy portal szwarcarski

Nasz profil na FacebookOdwiedź nasz profil na Facebook!