PROJEKT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" JEST FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WNOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

PROJECT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

Długi - wspólny problem

Konsultacje Mechanizmu Aktywizującego Dłużnika (MAD)

Wszystkie instytucje, organizacje pożytku publicznego jak również prywatne osoby zapraszamy do dyskusji.