PROJEKT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" JEST FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY WNOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

PROJECT "DŁUGI - WSPÓLNY PROBLEM" SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.

Długi - wspólny problem

Model Aktywizacji Dłużnika (MAD)

MAD opiera się na następujących filarach:

 1. Trójpodmiotowości, polegającej na wspólnym rozwiązaniu problemu zadłużenia przez wierzyciela, zadłużonego i podmiot
  pełniący rolę katalizatora współpracy.


 2. Aktywności osoby zadłużonej, która w miarę uczestnictwa w programie oddłużeniowym będzie odgrywała coraz większą rolę
  w pokonywaniu problemu.

 3. Zapobieganiu problemom z zadłużeniem czynszowym, poprzez objęcie osób zadłużonych edukacją finansową, prowadząca
  do nabycia kompetencji w zakresie oszczędnego gospodarowania pieniędzmi oraz rozsądnego zaciągania zobowiązań.

 4. Edukacji obywatelskiej mającej za zadanie uświadomienie zadłużonemu jego praw i obowiązków, w tym szczególnie
  – solidarnej odpowiedzialności za długi czynszowe.

 5. Współpraca, nie tylko z dłużnikiem, lecz także z jego otoczeniem: innymi domownikami, członkami najbliższej rodziny.

 6. Długoterminowości funkcjonowania programu pomocy zadłużonym i trwałości organizacyjnej i finansowej realizowanych
  programów wsparcia.